Spellingsregels

Tussenletter – s – in een samenstelling

 • als een sisklank wordt gehoord, zonder dat de afzonderlijke woorden dit hebben (meningsverschil)
  • dit kan soms afhankelijk zijn van het taalgebruik (dood-s-kist)
 • als het tweede deel met een sisklank begint en tussenklank uit de samentrekking blijkt (adventsstuk, om: advents- of kerststuk)

Tussenletter – n – in een samenstelling

 • als het zelfstandig naamwoord in het eerste deel een meervoud op n of en heeft (kerkenwerk)

Maar niet als:

 • een van de delen is niet afzonderlijk herkenbaar (bolleboos)
 • combinatie dier- en plantkundige aanduiding (paardebloem)
 • bijvoeglijk naamwoord, waarin het eerste deel de betekenis versterkt (boordevol)
 • het eerste deel is:
  • zelfstandig naamwoord zonder meervoud (tarwemeel)
  • zelfstandig naamwoord, alleen meervoud s (horlogemaker)
  • zelfstandig naamwoord op een e met meervoud en en s (gedaanteverwisseling)
  • bijvoeglijk naamwoord (goedemorgen)
  • werkwoord (brekebeen)
  • een lichaamsdeel (ruggespraak)
  • enig in zijn soort (Koninginnedag)

Hoofdletters

 • het eerste woord van een zin (In de ochtend) – die niet met een teken begint (‘s Ochtends)
 • personen en zaken die als heilig worden beschouwd (God)
 • de functie van vorsten en kabinetsleden (de Minister)
 • persoonsnamen (de heer A. de Jong)
 • voorzetsel/lidwoorden zonder naam/voorletter (mevrouw De Jong)
 • aardrijkskundige namen (Zuid-Afrika) en hun samenstellingen
  talen en dialecten (Fries)
 • feestdagen (Kerstmis)
  tenzij onderdeel van een samenstelling (kerstfeest)
 • organen, instellingen, verenigingen, bedrijven (Narratio)
 • stromingen en hun aanhangers niet (christendom, joods)