Auteursarchief: Redactieservice

correctie tekst RS 2018 nr 1 18 en 25 februari

De juiste tekst moet zijn:

18 februari 2018
1e zondag van de Veertigdagentijd, Thema: Op zoek naar het geheim van het geluk
Genesis 9, 8-18, Marcus 1, 12-15
RK: Genesis 9, 8 – 15 en Marcus 1, 12 – 15

Zondag 25 februari
2e zondag van de Veertigdagentijd, Thema: Geheimzinnig
1 Koningen 19, 9-18, Marcus 9, 2-10
RK: Genesis 22, 1-2.9a.10- 13.15 -18 en Marcus 9, 2 – 10

Onze excuses voor de fout!

gedicht zomer017

Man zonder bedoeling
 
Hij bad schuim en blies bellen
luidde een klok
vaarde schuitje 
dronk thee
en bakte ze bruin
 
Hij graaft een graf en gaapt een geeuw
moe als hij is
van eeuwige wederkeer
 
Dan merkt hij water op zijn wang
het is zout en geleden
hij weet niet hoelang
 
Daar is er zijn eentje
van twee weet hij niet veel
wat begeert hem dat verlangen
van samen
al was het maar een keer

Hij zet de goden op hun plaats
brandt kaarsen en zijn vingers
aan lot en toeval en de tijd
wie is hij
was hij
is hij kwijt
 
Er is een plek
een dagcrème,
deodorant
een hypotheek,
salarisstrook
en iemand voor het fijne werk
 
Daar staat zijn bed
alsof het net is neergezet

Petra Veldman

Tussenletter – s – in een samenstelling

 • als een sisklank wordt gehoord, zonder dat de afzonderlijke woorden dit hebben (meningsverschil)
  • dit kan soms afhankelijk zijn van het taalgebruik (dood-s-kist)
 • als het tweede deel met een sisklank begint en tussenklank uit de samentrekking blijkt (adventsstuk, om: advents- of kerststuk)

Tussenletter – n – in een samenstelling

 • als het zelfstandig naamwoord in het eerste deel een meervoud op n of en heeft (kerkenwerk)

Maar niet als:

 • een van de delen is niet afzonderlijk herkenbaar (bolleboos)
 • combinatie dier- en plantkundige aanduiding (paardebloem)
 • bijvoeglijk naamwoord, waarin het eerste deel de betekenis versterkt (boordevol)
 • het eerste deel is:
  • zelfstandig naamwoord zonder meervoud (tarwemeel)
  • zelfstandig naamwoord, alleen meervoud s (horlogemaker)
  • zelfstandig naamwoord op een e met meervoud en en s (gedaanteverwisseling)
  • bijvoeglijk naamwoord (goedemorgen)
  • werkwoord (brekebeen)
  • een lichaamsdeel (ruggespraak)
  • enig in zijn soort (Koninginnedag)

Hoofdletters

 • het eerste woord van een zin (In de ochtend) – die niet met een teken begint (’s Ochtends)
 • personen en zaken die als heilig worden beschouwd (God)
 • de functie van vorsten en kabinetsleden (de Minister)
 • persoonsnamen (de heer A. de Jong)
 • voorzetsel/lidwoorden zonder naam/voorletter (mevrouw De Jong)
 • aardrijkskundige namen (Zuid-Afrika) en hun samenstellingen
  talen en dialecten (Fries)
 • feestdagen (Kerstmis)
  tenzij onderdeel van een samenstelling (kerstfeest)
 • organen, instellingen, verenigingen, bedrijven (Narratio)
 • stromingen en hun aanhangers niet (christendom, joods)