Advies

Twintig bladfusietips voor PKN-redacties

 1. Begin niet met wat er nu is, maar met je wensen voor de toekomst.
 2. Vertaal dat in een formule: formaat, vormgeving, indeling, rubrieken, schrijfstijl etc.
 3. Zoek medewerkers om dit verder in te vullen.
 4. Overrule de huidige redactieleden en pastores niet maar houd hen betrokken!
 5. Kies voor verspreiding onder alle leden (op z’n minst: Kerkbalansleden).
 6. Geen hervormde en gereformeerde compartimenten: profileer niet de onderdelen maar het geheel.
 7. Eén graadmeter voor alle ‘hervormde’ en ‘gereformeerde’ kopij, denk b.v. aan pastorale berichten, kerkelijke stand, kerkdiensten etc.
 8. Actieve en proactieve redactie, die ook de bevoegdheid heeft om kopij te weigeren of te veranderen. Leg dit vast in een redactiestatuut.
 9. Zorg voor een herkenbare plaats van de predikanten. Niet als redactielid, wel als leverancier van kopij (en dan niet alleen pastoralia).
 10. Niet dichttimmeren met rubrieken. Ruimte voor actuele artikelen, openingsartikel, algemeen nieuws.
 11. Informatie: actief begeleiden van ontwikkelingen in de kerkgemeenschap, denk o.m. aan fusieontwikkelingen.
 12. Zorg voor informatieve kwaliteit van nieuws uit kerkenraad, commissies en dergelijke, gericht op een breed publiek.
 13. Proactief beleid ook belangrijk om onderwerpen waarover verschillend wordt gedacht op een open manier aan de orde te stellen.
 14. Maak met iedere medewerker duidelijke afspraken om frustraties te voorkomen.
 15. Maak het redactiestatuut breed bekend.
 16. Liever A4 of A3 dan A5.
 17. Maak er geen grijs blad van: kleur, veel (kleuren)foto’s, royale opmaak, afwisseling van teksten en illustraties,kaders, intro’s enzovoort.
 18. Laat niet de (on)mogelijkheden van je drukker het blad bepalen, vraag offertes aan
 19. Denk niet te gauw dat je drukkende gemeentelid het voor een ‘vriendenprijs’ doet…
 20. Breng een nulnummer uit en vraag je lezers om een goede naam voor het blad te bedenken.

Met een kleine aanpassing zijn deze regels ook te lezen bij het samengaan tussen de bladen van de parochies A en B.

Daan van der Waals (PCN)