Hoofdletters

 • het eerste woord van een zin (In de ochtend) – die niet met een teken begint (‘s Ochtends)
 • personen en zaken die als heilig worden beschouwd (God)
 • de functie van vorsten en kabinetsleden (de Minister)
 • persoonsnamen (de heer A. de Jong)
 • voorzetsel/lidwoorden zonder naam/voorletter (mevrouw De Jong)
 • aardrijkskundige namen (Zuid-Afrika) en hun samenstellingen
  talen en dialecten (Fries)
 • feestdagen (Kerstmis)
  tenzij onderdeel van een samenstelling (kerstfeest)
 • organen, instellingen, verenigingen, bedrijven (Narratio)
 • stromingen en hun aanhangers niet (christendom, joods)